Gorionici

  • Gorionik za ručno rezanje Model 62-5

    Vrhunski jednodelni ručni gorionik za rezanje čelika do 300 mm debljine. Čvrsta i sigurna izrada, pouzdan i pri najtežim poslovima. Rad na malim pritiscima gorivog gasa. Mešanje gasova u glavi gorionika.

  • Gorionik za ručno rezanje Model 49-3

    Dvodelni ručni gorionik u kombinaciji sa rukohvatom 43  za rezanje čelika do 150mm. Injektorski tip, mešanje gorivih gasova u glavi gorionika pod malim pritiskom od 0.015-0.2 bara. Mala porošnja gorivog gasa.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije