MIG/MAG gorionik

  • Gorionici MIG/MAG

    Gorionici izrađeni po najnovijoj tehnologiji predviđeni za rad u zaštitnom gasu CO2 i mešavinin Ar/CO2. Za sve vrste MIG/MAG uređaja sa EURO konektorom, 150-625A sa vazdušnim i vodenim hlađenjem serije MB EVO, MB EVO PRO, MB GRIP i ABIMIG A i T

  • LINCOLN MIG/MAG gorionici

    Visoko kvalitetni MIG/MAG gorionici sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem, za struje zavarivanja od 150A – 500A.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije