harris 62-5e_6
HARRIS

Garniture za ručno rezanje

Jednodelne i dvodelne garniture za gasno rezanje prilagođene svim gorivim gasovima.  Kompletne konfiguracije sa neophodnim priborom za kvalitetan rad. Stabilan i snažan plamen uz smanjenu potrošnju gorivog gasa.

Varijanta sa dvodelnim gorionikom

HARRIS - Varijanta sa dvodelnim gorionikom

Garnitura za rezanje do 150mm – propan

Dizna Gorionik Rukohvat Nepovratni ventil Priključak za crevo Crevo Priključak za crevo Suvi osigurač Reducir ventil
6290-_NFF 49-3F 43-2 88-6CVTL
88-6CVTR
38-L2
38-R2
8x8x__m E38-L2
E38-R2
188TLGB
188TRGB
825-1.5(4)-LP
825-10-OX
+ ključ za dizne I-62-X, pribor za čišćenje C-9, upaljač 26-SL, naočare, rukavice

 

Garnitura za rezanje do 150mm – acetilen

Dizna Gorionik Rukohvat Nepovratni ventil Priključak za crevo Crevo Priključak za crevo Suvi osigurač Reducir ventil
6290-_AC 49-3 43-2 88-6CVTL
88-6CVTR
38-L2
38-R2
8x8x__m E38-L2
E38-R2
188TLGB
188TRGB
825-1.5(4)-LP
825-10-OX
+ ključ za dizne I-62-X, pribor za čišćenje C-9, upaljač 26-SL, naočare, rukavice

Varijanta sa jednodelnim gorionikom

HARRIS - Varijanta sa jednodelnim gorionikom

Garnitura za rezanje do 300mm – propan

Dizna Gorionik Nepovratni ventil Priključak za crevo Crevo Priključak za crevo Suvi osigurač Reducir ventil
6290-_NFF 62-5F 88-6CVTL
88-6CVTR
38-L2
38-R2
8x8x__m E38-L2
E38-R2
188TLGB
188TRGB
825-1.5(4)-LP
825-10-OX
+ ključ za dizne I-62-X, pribor za čišćenje C-9, upaljač 26-SL, naočare, rukavice

 

Garnitura za rezanje do 300mm – acetilen

Dizna Gorionik Nepovratni ventil Priključak za crevo Crevo Priključak za crevo Suvi osigurač Reducir ventil
6290-_AC 62-5 88-6CVTL
88-6CVTR
38-L2
38-R2
8x8x__m E38-L2
E38-R2
188TLGB
188TRGB
825-1.5(4)-LP
825-10-OX
+ ključ za dizne I-62-X, pribor za čišćenje C-9, upaljač 26-SL, naočare, rukavice

 

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije