HARRIS

Gorionik za ručno rezanje, žlebljenje i grejanje Model 62-5

Vrhunski jednodelni ručni gorionik za rezanje čelika do 300 mm debljine. Čvrsta i sigurna izrada, pouzdan i pri najtežim poslovima. Rad na malim pritiscima gorivog gasa. Mešanje gasova u glavi gorionika.

Description

Postavlja nove standarde u industriji u odnosu na druge gorionike. Model 62-5 je najekonomičniji i najsigurniji za upotrebu. Specijalni 62-F injektorski mešač omogućava stvaranje plamena sa najmanjim pritiscima gasa što povećava sigurnost u industrijskoj primeni.

 • Jednodelni gorionik
 • Seče čelik debljine do 300mm
 • Nizak pritisak gorivog gasa od samo 0.015 -0.02 bara
 • Mešanje gasova u glavi gorionika
 • Dužine gorionika: 460, 530, 835 , 900, 1210, 1500 i 2000 mm
 • Čvrsta konstrukcija – tri cevi od nerđajućeg čelika, kovana glava i poluga od mesinga
 • Sa istim gorionikom možete da sečete, grejete i žljebite
 • Jednostavna zamena dizne za sečenje, grejanje i žljebljenje
 • Harrisove dizne seku brže sa snažnim predgrevanjem
 • Svetska reputacija najboljeg za kiseonik/propan, butan ili prirodni gas
 • Operateri vole ove gorionike jer povezuju sigurnu konstrukciju sa najsigurnijim gasom
 • Koristi dizne tipa 6290

Modeli:

 • 62-5F (propan, butan, prirodni gas, MAPP)
 • 62-5E (višestruki gasovi, izjednačen pritisak)
 • 62-5 (acetilen)
KISEONIK – PROPAN / PRIRODNI GAS / BUTAN / MAPP
GLAVA 90° GLAVA 180° GLAVA 70° DUŽINA (mm)
62-5F 62-5AF 62-5BF 460
62-5FL 62-5AFL 62-5BFL 530
62-5FL-835 62-5AFL-835 62-5BFL-835 835
62-5FL-1000 62-5AFL-1000 62-5BFL-1000 900
62-5FL-1250 62-5AFL-1250 62-5BFL-1250 1210
62-5FL-1500 62-5AFL-1500 62-5BFL-1500 1500
62-5FL-2000 62-5AFL-2000 62-5BFL-2000 2000
VIŠESTRUKI GASOVI
62-5E 62-5AE 460
62-5EL 62-5AEL 530
62-5EAL-1000 62-5AEL 900
KISEONIK – ACETILEN
62-5 62-5A 62-5B 460
62-5L 62-5AL 62-5BL 530
62-5L-835 62-5AL-835 62-5BL-835 835
62-5L-1000 62-5AL-1000 62-5BL-1000 900
62-5L-1250 62-5AL-1250 62-5BL-1250 1210
62-5L-1500 62-5AL-1500 62-5BL-1500 1500

 

jedn sajt

Garnitura za rezanje do 300mm – propan

Dizna Gorionik Nepovratni ventil Priključak za crevo Crevo Priključak za crevo Suvi osigurač Reducir ventil
6290-_NFF 62-5F 88-6CVTL
88-6CVTR
38-L2
38-R2
8x8x__m E38-L2
E38-R2
188TLGB
188TRGB
825-1.5(4)-LP
825-10-OX
+ ključ za dizne I-62-X, pribor za čišćenje C-9, upaljač 26-SL, naočare, rukavice

Garnitura za rezanje do 300mm – acetilen

Dizna Gorionik Nepovratni ventil Priključak za crevo Crevo Priključak za crevo Suvi osigurač Reducir ventil
6290-_AC 62-5 88-6CVTL
88-6CVTR
38-L2
38-R2
8x8x__m E38-L2
E38-R2
188TLGB
188TRGB
825-1.5(4)-LP
825-10-OX
+ ključ za dizne I-62-X, pribor za čišćenje C-9, upaljač 26-SL, naočare, rukavice

 

HARRIS KATALOG 121031.cdr HARRIS KATALOG 121031.cdr

Link: Rezanje alternativnim gorivima (VIDEO)

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije