LINCOLN ELECTRIC

LINCOLN Linc Feed 37 i 38

•Kontinualna brzina dodavanja žice
•Profesionalni industrijski dodavači
•Digitalno očitavanje svih parametara
•Ugrađen merač protoka gasa

Description

LF 37 i LF 38 su prenosni dodavači žice konstruisani da izdrže ekstremne uslove okoline u brodogradilištima i na izradi konstrukcija. Dodavači prihvataju kaleme od 15 kg (D300), ali i male kaleme od 5 kg (D200), na kojima je puna ili punjena žica, uključujući Innershield žice. Da bi podržavali duge povezne pakete, dodavači su opremljenim sa meračem protoka gasa. Imaju krajnje jednostavnu kontrolu parametara. Oba uređaja imaju 2/4-taktni rad prekidača, vreme dogrevanja električnog luka, vrući/meki start i popunjavanje kratera, korišćenjem jednog prekidača za izbor parametra. Na displeju će biti prikazane  funkcije i zadati parametrie na izabranom jeziku. LF 38 uz sve gore navedene funkcije ima i synergic programe i memoriju.

  • Idealno dodavanje pomoću 4 velika valjka i snažnog pogonskog motora.
  • Protokomer ugrađen u uređaj.
  • Dodavanje bez zastoja.
  • Veliki i jasan voltmetar i ampermetar dozvoljavaju podešavanje parametara zavarivanja pre zavarivanja i očitavanje stvarnih parametara tokom zavarivanja.
  • Mnoštvo mogućnosti: LF 37 omogućuje 2/4 taktni rad, popunjavanje kratera, meki i vrući start.
  • Memorija sa 10 programa zavarivanja za LF 38.
  • Priključci za sistem za vodeno hlađenje.
NAZIV ŠIFRA BROJ VALJAKA HLAĐENJE NAPAJANJE BRZINA DODAVANJA ŽICE (m/min) PREČNIK PUNE ŽICE (mm) PREČNIK PUNJENE ŽICE (mm) DIMENZIJE H x W x D (mm) MASA (kg)
LF-37 K10406 4 A/W 42 VAC 1.5-20 0.6-1.6 1.0-1.6 356x188x534 16
LF-38 K10407 4 A/W 42 VAC 1.5-20 0.6-1.6 1.0-1.6 356x188x534 16

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije