Aquasol

Vodorastvorivi papir i traka

Papir za zaptivanje, za sve prečnike cevi

Biorazgradiv

Lako se uklanja

Oprema za dezoksidaciju

Baloni na naduvavanje iz segmenata A i B

Velika otpornost na toplotu

Brze spojke

Tri priključna creva

Sertifikovani uređaji sa opcijom samokalibrisanja

Mogućnost čuvanja podataka

Aluminijumska traka za zavarivanje

Za zavarivanje bez kontaminacije

Fleksibilna i otporna na toplotu

Visok kvalitet i bezbednost

Fiback 200 AMP / 600 AMP

Distanceri

Revolucionarni dizajn

Povećavaju efikasnost i ekonomičnost

Različite primene u raznim granama industrije

Industrijske vlažne maramice

Jeftine

Ekološki prihvatljivog materijala

Idealni za različite površine

Za čišćenje različitih nečistoća

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije