Lincoln Electric aparati za zavarivanje, plazma rezanje i sistemi za odsisavanje

Profesionalni aparati i pribor  za MIG/MAG, MIG Puls, STT, REL, TIG, EPP zavarivanje  i plazma rezanje.

 • REL zavarivanje

  Aparati za ručno elektrolučno zavarivanje (REL) najnovije tehnologije. Pored REL postupka i zavarivanja rutilnim, bazičnim i celuloznim elektrodama, mogućnost i Lift TIG zavarivanja.

 • TIG zavarivanje

  TIG zavarivanje u zaštiti argona, DC i AC/DC strujom zavarivanja, čelik, bakar, prohrom,aluminijum,... VF i Lift TIG način uspostavljanja luka. Sa i bez vodenog hlađenja. Pored TIG postupka svi aparati rade i  REL zavarivanje.

 • MIG/MAG zavarivanje

  Industrijski aparati za zavarivanje MIG/MAG i REL postupkom. Kompaktni i sa odvojivim dodavačem za profesionalni rad i veliku produktivnost. Zavarivanje punim i punjenim žicama raznih vrsta materijala: čelik, prohrom, aluminijum... Klasa zaštite IP23.

 • Pulsno / STT zavarivanje

  Multi-procesno zavarivanje. Jednostavan rad i velika produktivnost.  MIG/MAG, MIG Puls, Puls on Puls, punjena žica, REL, Lift TIG, žljebljenje. Dodatkom STT modula, napredno zavarivanje korenog zavara. Izuzetno rešenje za izradu cevovoda.

 • Dodavači žice za polu-automate

  Namenjeni za rad u teškim uslovima rada; Pouzdani i izdržljivi; Jednostavni za rad; Dodavanje žice pomoću 4 metalna valjka za dva prečnika žice; Sa Euro konektorom za gorionik; 3 godine garancija za sve tipove dodavača; Povezni paketi do 30m.

 • Izvori za EPP zavarivanje

  Snažni izvor EPP zavarivanja za pouzdanu automatizaciju, veliki depozit materijala, izuzetan kvalitet zavara. Multiprocesni AC/DC uređaj.

 • Oprema za EPP zavarivanje

  Aparati za mehanizovano i automatsko zavarivanje EPP postupkom sa sopstvenim pogonom, veliki depozit materijala i do 13kg po luku na sat. Za primenu u brodogradnji, mostogradnji, izradu čeličnih konstrukcija i rezervoara...

 • Zavarivački agregati

  Najbolji izbor  za rad na terenu, cevovodima, čelilnim konstrukcijama,... Generatori sa dizel motorom (Kubota, Perkins) za REL, TIG, MIG/MAG, punjenu žicu i žljebljenje. Linkoln Chopper Technology® za lakši i mekši start bez rasprskavanja.

 • Plazma rezanje

  Prenosni aparati za plazma rezanje do 40mm. Velika brzina rezanja uz izuzetan kvalitet reza. Za ručno i mašinsko rezanje. Mogućnost žljebljenja. Elektronika i osetljivi delovi dodatno izolovani od uticaja priljavštine iz vazduha za hlađenje.

 • Sistemi za odsisavanje

  Prenosni i stabilni sistemi za odsisavanje i filtriranje  gasova prilikom zavarivanja. Zaštita za radnu i životnu sredinu.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije