Lincoln Electric oprema

Profesionalna oprema i pribor  za MIG, MIG Puls, STT, REL, TIG, EPP zavarivanje  i plazma rezanje.

 • REL zavarivanje

  Uređaji za ručno elektrolučno zavarivanje (REL) najnovije tehnologije. Pored REL postupka i zavarivanja rutilnim, bazičnim i celuloznim elektrodama, mogućnost i Lift TIG zavarivanja.

 • TIG zavarivanje

  TIG zavarivanje u zaštiti argona, DC i AC/DC strujom zavarivanja, čelik, bakar, prohrom,aluminijum,... VF i Lift TIG način uspostavljanja luka. Sa i bez vodenog hlađenja. Pored TIG postupka svi uređaji rade i  REL zavarivanje.

 • MIG zavarivanje

  Industrijska oprema za zavarivanje MIG/MAG postupkom. Kompaktni i sa odvojivim dodavačem za profesionalni rad i veliku produktivnost. Zavarivanje punim i punjenim žicama raznih vrsta materijala. čelik, prohrom , aluminijum,... Klasa zaštite IP23.

 • Pulsno / STT zavarivanje

  Multi-procesno zavarivanje. Jednostavan rad i velika produktivnost.  MIG, MIG Puls, Puls on Puls, punjena žica, REL, Lift TIG, žljebljenje. Dodatkom STT modula, napredno zavarivanje korenog zavara. Izuzetno rešenje za izradu cevovoda.

 • Dodavači žice za polu-automate

  • Namenjeni za rad u teškim uslovima rada • Pouzdani i izdržljivi • Jednostavni za rad •Dodavanje žice pomoću 4 metalna valjka za dva prečnika žice •Sa Euro konektorom za gorionik •3 godine garancija za sve tipove dodavača •Povezni paketi do 30m

 • Izvori za EPP zavarivanje

  Snažni izvori EPP zavarivanja za pouzdanu automatizaciju, veliki depozit materijala, izuzetan kvalitet zavara. Pojedini izvori se mogu koristiti i za zavarivanje punjenom žicom i žljebljenje grafitnom elektrodom.

 • Oprema za EPP zavarivanje

  Uređaji za mehanizovano i automatsko zavarivanje EPP postupkom sa sopstvenim pogonom, veliki depozit materijala i do 13kg po luku na sat. Za primenu u brodogradnji, mostogradnji, izradu čeličnih konstrukcija i rezervoara...

 • Zavarivački agregati

  Najbolji izbor  za rad na terenu, cevovodima, čelilnim konstrukcijama,... Generatori sa dizel motorom (Kubota, Perkins) za REL, TIG, MIG, punjenu žicu i žljebljenje. Linkoln Chopper Technology® za lakši i mekši start bez rasprskavanja.

 • Plazma rezanje

  Prenosni uređaji za plazma rezanje do 40mm. Velika brzina rezanja uz izuzetan kvalitet reza. Za ručno i mašinsko rezanje. Mogućnost žljebljenja. Elektronika i osetljivi delovi dodatno izolovani od uticaja priljavštine iz vazduha za hlađenje.

 • Sistemi za odsisavanje

  Prenosni i stabilni sistemi za odsisavanje i filtriranje  gasova prilikom zavarivanja. Zaštita za radnu i životnu sredinu.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije