Blockade®

Fosfor-Bakar-Kalaj-Silicijum dodatni materijal za tvrdo niskotemperatursko lemljenje bakra i mesinga.

Description

Karakteristike:

 

Blockade je jedinstvena Harris-ova legura namenjena za niskotemperatursko lemljenje bakra i mesinga. Ima mali opseg topljenja, ali nivo fluidnosti omogućava formiranje kvalitetnog završnog sloja.

Blockade je odličan izbor za lemljenje mesinga. Njegova niska tačka topljenja smanjuje verovatnoću pregrevanja mesinga. Često se bira kao zamena za dodatni materijal sa visokim sadržajem srebra. Ne sadrži srebro i tako značajno smanjuje troškove.

Blockade se ne preporučuje za lemljenje čelika ili drugih legura gvožđa. Dodatni materijal sa sadržajem fosfora ne treba koristiti za lem izložen sumporu ili atmosferi sa sadržajem sumpora.

 

Preporučene paste i praškovi:

 

Za lemljenje bakra nije potrebna pasta ni prašak. Za lemljenje bakra sa mesingom, koristiti Stay-Silv® beli prašak za lemljenje. Harris ECO SMART®, (prašak ili pasta), je odličan izbor za lemove u skladu sa evropskim REACH zahtevima.

Hemijski sastav

Silicium: 0,01 – 0,40
Fosfor: 6,0 – 7,0
Kalaj: 6,0 – 7,0
Bakar: Ostatak
Ostalo (ukupno): 0,15

Fizička svojstva

Temperatura očvršćavanja °C 637
Temperatura tečnog stanja °C 674
Opseg lemjenja °C 649 – 693
Specifična težina g/cm³ 8,00

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije