HARRIS Dodatni materijali za tvrdo lemljenje

 • Legure bakar/fosfor
 • Legure sa niskim sadržajem srebra
 • Legure sa visokim sadržajem srebra
 • Harris 0

  Fosfor-Bakar dodatni materijal za tvrdo lemljenja bakra. Ova jeftina legura pogodna je za većinu bakar/bakar ili mesing spojeva gde je mali zazor i gde nisu prisutne vibracije ili uvijanje.

 • L-CuP7

  Fosfor-Bakar dodatni materijal za tvrdo lemljenja bakra. 

 • Blockade®

  Fosfor-Bakar-Kalaj-Silicijum dodatni materijal za tvrdo niskotemperatursko lemljenje bakra i mesinga.

 • Stay Silv 5®

  Fosfor-Bakar-Srebro dodatni materijal za tvrdo lemljenje bakar-bakar i bakar-mesing sa malom količinom cinka uz prašak za lemljenje.

 • Dynaflow®

  Fosfor-Bakar-Srebro dodatni materijal za tvrdo lemljenje bakra ili mesinga posebno za izmenjivače toplote.

 • L-Ag15P

  Fosfor-Bakar-Srebro dodatni materijal za tvrdo lemljenje sa širokim opsegom topljenja za lemljenje bakra sa najčešćom primenom u klimatizaciji, grejanju i hlađenju, i lemljenje mesinga uz upotrebu paste ili praška.

 • L-Ag25Sn

  Srebro-Bakar-Cink-Kalaj dodatni materijal za tvrdo lemljenje bakra, mesinga ili čelika. Ne sadrži kadmijum i ima dobre karakteristike tećenja.

 • L-Ag30Sn

  Srebro-Bakar-Cink dodatni materijal za tvrdo lemljenje bakra, mesinga i čelika bez kadmijuma, zamena za legure sa većim sadržajem srebra.

 • L-Ag34Sn

  Srebro-Bakar-Cink dodatni materijal za tvrdo lemljenje bakra, mesinga i čelika bez kadmijuma, zamena za legure sa većim sadržajem srebra.

 • L-Ag38Sn

  Srebro-Bakar-Cink-Kalaj dodatni materijal za tvrdo lemljenje bez kadmijuma sa dobrim karakteristikama tečenja i odličnim formiranjem završnog sloja koji formira lemove velike zatezne čvrstoće. Može se koristiti za lemljenje magnetnih i obojenih metala.

 • L-Ag45Sn

  Srebro-Bakar-Cink-Kalaj dodatni materijal za tvrdo lemljenje bez kadmijuma sa dobrim karakteritikama tečenja i odličnim formiranjem završnog sloja. Za lemljenje bakra, mesinga i čelika.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije