HARRIS Dodatni materijal za lemljenje aluminijuma

Aluminijum i legure aluminijuma se leme koristeći sličan postupak kao za lemljenje drugih metala osim što se koristi drugi prašak, drugi dodatni materijal i niža temperatura lemljenja.

 • Al-Braze®1070

  Aluminijum-Silicijum dodatni materijal sa uskim opsegom topljenja za lemljenje aluminijum/aluminijum.

 • ALCoR™

  Aluminijum dodatni materijal za lemljenje, namenjen za popravke razmenjivača toplote, klima uređaja, aluminijumskih kondenzatora i druge primene.

 • ALUXCOR®

  Punjena aluminijumska žica za lemljenje aluminijum/aluminijum, aluminijum/mesing ili aluminijum/bakar često korišćenja u sistemima ventilacije, grejanja i hlađenja.

 • COR-AL™

  Punjena aluminijumska žica za lemljenje aluminijuma.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije