Automati za zavarivanje

AUTOMATI ZA ZAVARIVANJE

Uređaji za mehanizovano/automatizovano zavarivanje predstavljaju sisteme koji obavljaju proces zavarivanja bez direktnog uticaja ljudi. Ovi sofisticirani uređaji poboljšavaju efikasnost, preciznost i brzinu zavarivanja u industrijskim okruženjima. Pod automatima za zavarivanje podrazumevamo:

– Uređaji za mehanizovano / automatsko zavarivanje: Ovi uređaji su obično projektovani za specifične zadatke i mogu automatski izvršavati zavarivanje na velikim serijama identičnih komponenti. Mogu uključivati rotirajuće stolove, transportne trake i druge sisteme kako bi se olakšao i ubrzao rad.

– Roboti za zavarivanje: Industrijski roboti opremljeni zavarivačkim alatom izvode zavarivanje sa visokom preciznošću. Oni se programiraju da obavljaju različite vrste zavarenih spojeva i često se koriste u serijskoj proizvodnji.

– Zavarivački manipulatori: Manipulatori su sistemi koji drže komad koji se zavaruje i mogu se kretati duž različitih osa. Oni omogućavaju zavarivanje u različitim pozicijama bez potrebe za ručnim pomeranjem radnog komada.

– Automatizovane stanice za zavarivanje: Ove stanice obično uključuju više automatskih sistema, poput robota, senzora za praćenje i kontrole kvaliteta kako bi se smanjila potreba za intervencijama operatera.

Automati za zavarivanje igraju ključnu ulogu u modernoj industriji, nudeći efikasno i precizno rešenje za izradu zavarenih spojeva. Osim povećanja produktivnosti, ovi sistemi često doprinose i poboljšanju kvaliteta zavarenih spojeva i smanjenju rizika od ljudskih grešaka.

 • GO-FER IV

  Mogućnost gasnog i plazma rezanja i automatskog zavarivanja.
  Moguće pravolinijsko i kružno rezanje kao i obaranje ivica.

 • Wel-Handy Mini Strong

  Samo 8,2 kg
  Brzina kretanja 100-1.000 mm/min
  Jak magnet i velika vučna sila

 • Robotika

  Abicor Binzel za oblast robotizovanog procesa zavarivanja u ponudi ima veliki i zbor gorionika i ostalog pribora koji se svakodnevno koristi u celom svetu

 • Wel-Handy Multi NEXT Tack / Weaving

  Masa uređaja 8,8 / 10,8 kg

  Za kontinualno, tačkasto i oscilatorno zavarivanje u svim položajima (horizontalno, vertikalno i nadglavno)

  Jak magnet i velika vučna sila

 • IK-72W / IK-72W Weaving

  Samo 5,5 / 7,6 kg
  Dele isti šinski sistem kao portabl rezačica IK-72T
  Moguće zavarivanje nakon rezanja

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije