Oprema za dezoksidaciju

Oprema za dezoksidaciju koristi se u metalurškim i zavarivačkim procesima kako bi se izbeglo prisustvo kiseonika u materijalima i poboljšala kvaliteta zavarenih spojeva.

Ova oprema igra ključnu ulogu u postizanju čistih i jakih zavarenih spojeva, smanjujući rizik od pojave neželjenih nečistoća i poboljšavajući strukturalne karakteristike metala. Dezoksidacija je posebno važna u metalurškim procesima gde se postiže određena čistoća materijala kako bi se zadovoljili tehnički zahtevi.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije