HARRIS

Pribor za mašinsko rezanje

Za pouzdan i siguran rad, kvalitetan pribor za gasno rezanje

Description

Adapter za dve dizne TH-98

Adapter za rezanje sa dve dizne TH-98

 Podesivi adapter za istovremeno rezanje dva reza sa jednim gorionikom. Podešavanje širine je od 30 -305mm (specijalna širina na zahtev). Maksimalni kapacitet rezanja po dizni je 200mm

Štedljivi regulator 96-DC

Štedljivi regulator 96-DC

Štedni regulator za gorionike sa 3 cevi. Smanjuje potrošnju kiseonika i gorivog gasa, veoma kvalitetan rez, oštrih ivica, bez šljake. Ne preporučuje se za acetilen.

Zakošena glava Model BV-98-2

Glava za obaranje ivica BV-98-2

Koristi se sa prirodnim gasom i propanom. Povećava brzinu i kvalitet reza. Mogu se koristiti dizne 6290. Za predgrevanje koristite diznu 1390-3H.

Nepovratni ventil 88 CVTL/CVTR

Nepovratni ventil 88-6 CVTL/CVTR

Sprečava povratak i mešanje gasova u crevu i regulatoru.

Čistač dizni E-9

Čistač dizni E-9

Komplet za čišćenje mašinskih dizni.

5.1.3

Adapter za diznu S-98-C podesivi

Omogućava podešavanje bilo kog ugla dizne bez pomeranja gorionika. Rezanje do 200mm, ugao podešavanje 90º.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije