Sistem za regulisanje gasa EWR 2 / EWR 2 Net

I do 60% uštede gasa!!!

Description

Ekonomičniji, precizniji i savršeno prikladan za potrebe industrije 4.0!

EWR 2 sistemi koriste patentirani princip rada s ekstremno brzim magnetnim ventilom za regulaciju protoka gasa u realnom vremenu kao i sinhronizaciju sa strujom zavarivanja. Spoljašnji faktori kao što su promene temperature okoline, promene ulaznog gasa ili povratni pritisci iz priključenog kablovskog sklopa mogu se sigurno nadoknaditi. Na taj način, EWR 2 garantuje uštedu i kontrolu protoka gasa preciznije od tradicionalnih sistema kontrole gasa.

Prednosti koje govore same za sebe:

 • Smanjenje potrošnje gasa, stoga i smanjenje troškova proizvodnje
 • Ekološki prihvatljiv; smanjena emisija CO2
 • Kalibrisana jedinica za regulaciju gasa
 • Aktivna, zatvorena petlja kontrole gasa trajnim merenjem protoka gasa
 • Jednostavno rukovanje i praćenje
 • Rekalibracija moguća na random mestu
 • Moguće čuvanje podataka
 • ABICOR BINZEL Service Softver za Windows računare, uklj. ROI kalkulator za period održavanja

 

Aplikacije:

 • Može se koristiti u automatizovanim procesima kao i ručnom zavarivanju
 • Lagana montaža na novu ili več postojeću opremu
 • Radi sa svim tipovima gasa
 • Ulazni pritisak gasa 1-6 bara
 • Raspon protoka od 2 – 30 lit/min

Uređaji na prvi pogled

EWR 2:

Osnov za efikasnu kontrolu gasa!

1. Prekidač ON/OFF

2. Priključak

3. Displej

4. Ulazni priključak za gas

5. LED lampa

6. Križni taster za podešavanje uređaja

7. Izlazni priključak za gas

8. Priključak šanta

9. Napajanje

Svi EWR 2 uređaji imaju na raspolaganju zatvorenu petlju kontrole gasa, čime se smanjuju odstupanja između postavljenog i stvarnog protoka gasa do minimuma. Svi su opremljeni integrisanim LED displekom koji omogućava jednostavan pregled trenutnog stanja i parametara sistema. Podešavanje se može izvršiti pomoću kružnog tastera. Dalje, sistem je opremljen priključkom za spajanje sa računarom na kom je instaliran ABICOR BINZEL service softwerom .

EWR 2 Net:

Jednostavno umrežavanje za industriju 4.0!

1. Eternet interfejs

2. CAN open interfejs

EWR 2 Net ima dva dodatna interfejsa i može biti fleksibilno međusobno povezan.

CAN open interfejs: Sistem se može povezati sa drugim čitačima sa bilo koje sabirnice i razmeniti podatke u stvarnom vremenu.

Ethernet interfejs: Omogućava povezivanje EWR Net na lokalnu mrežu kako bi pristupitio uređaju putem mreže pomoću ABICOR BINZEL servisnog softvera.

Tehničke karakteristile

Napon napajanja: 24 V DC ±20 %
Radna temperatura: 10 – 40 °C
Ambijentalna temperatura: -10 – +50 °C
Relativna vlažnost: 20 – 90 %
Raspon protoka gasa: 2 – 30 l/min
Tolerancija protoka: ±1 l/min
Modeli šanta: 150 A / 300 A / 500 A
Ulazni pritisak gasa: 1 – 6 bar

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije