ABICOR BINZEL

Sprej i tečnost za zaštitu kod MIG/MAG zavarivanja

Tečnosti, sprejevi i paste vrhunskog kvaliteta za prečavanje lepljenja pucni na osnovni materijal prilikom zavarivanja kao i zaštitu šobe, dizne i nosača dizne. Ostvarite veću produktivnost i uštedu pravilnim izborom i redovnom upotrebom Abicor Binzel sredstava zaštite. BTC rashladna tečnost za duži radni vek sistema za hlađenje gorionika prilikom zavarivanja i rezanja.

Description

Sprej za CO2 zavarivanje

Sprečava lepljenje pucni i pruža veoma efikasnu zaštitu za šobu, diznu i nosač dizne. Redovnom upotrebom produžavate radni vek potrošnih delova, omogućavate nesmetan protok zaštitnog gasa prilikom zavarivanja, smanjujete mogućnost zastoja, produžavate interval između čišćenja i zamene istrošenih delova. Nemački kvalitet, jednostavna upotreba.

Pistol spray 192.0107 Sprej za CO2  400ml Sprej za zaštitu od pucni i duži radni vek šobe, dizne i nosača dizne prilikom MIG/MAG zavarivanja. Pouzdan u radu, pruža efikasnu zaštitu,  400 ml korisne materije, nemački kvalitet, jednostavna upotreba. Redovnom primenom produžavate radni vek potrošnim delovima i smanjujete troškove, omogućavate veću produktivnost i manje zastoja u toku rada. Ne sadrži silikon.
keramički 192.0197    Sprej keramički  400ml Sprej sa produženim delovanjem, za zaštitu i duži radni vek šobe, dizne i nosača dizne prilikom MIG/MAG zavarivanja. Prilikom primene, na delovima se stvara zaštitni keramički sloj koji sprečava lepljenje pucni i stvara dodatnu termičku zaštitu. U odnosu na klasični CO2 sprej, keramički ima produženo dejstvo i nanaosi na početku smene, i u zavisnosti od načina i inteziteta rada, zaštitni sloj bi trebalo da potraje dosta duže, što znači da je interval do sledeće primene dosta duži, samim tim manje se koristi a pruža bolju zaštitu. Ne sadrži silikon.

 

Pasta protiv lepljenja pucni

Korišćenjem paste sprečavate lepljenje pucni na šobu a samim tim i smanjenje protoka zaštitnog gasa prilikom zavarivanja. Potapanjem vruće šobe u pastu stvara se zaštitni film koji efikasno sprečava lepljenje pucni, produžava radni vek potrošnih delova i omogućava nesmetan protok zaštitnog gasa.

Dufox 192.0058  Pasta za zavarivanje 300g Zaštitna pasta sprečava lepljenje pucni na šobu i diznu prilikom MIG/MAG zavarivanja. Pasta je biorazgradiva i ne sadrži silikon. Metalna ambalaža omogućava bezbedno potapanje zagrejane šobe u pastu čak i odmah nakon zavarivanja.  Zaštitni sloj značajno smanjuje mogućnost lepljenja pucni na unutrašnjem delu šobe što omogućava duži rad bez potrebe za čišćenjem.

Tečnost protiv lepljenja pucni na materijal

Zaštitna tečnost sprečava lepljenje pucni na osnovni material prilikom zavarivanja bez uticaja na sam proces zavarivanja. Smanjuje troškove naknadne obrade materijala, povećava produktivnost. Pruža aktivnu zaštitu, nije štetan po okolinu, biorazgradiv i uklanja se vodom.

192.0238.1  ABIBLUE zaštitna tečnost 5/1 Štedi vreme i novac, sprečava lepljenje pucni na osnovni material prilikom zavarivanja bez uticaja na sam proces zavarivanja. Zahvaljujući tome, nema dodatnog brušenja već je material odmah spreman za sledeću fazu u procesu proizvodnje. Tečnost sadrži indikator plave boje koji odmah zavarivaču pokaže na koje delove je tečnost naneta. Odlično prijanja i na glatke površine, lako se uklanja vodom. ABIBLUE  je ekološki, biorazgradiv i nije štetan po okolinu. ABIBLUE – prednosti- Odmah spreman za upotrebu
–  Ne spade u opasne materije – nema ograničenja u transportu, skladištenju ili upotrebi
– Indikator boje – optimalna indikacija nanete tečnosti na radnim komadima
– Pogodno za zavarivanje i rezanje laserom
– Uklanja se vodom
– Mogućnost primene za zavarivanja površina potvrđena od strane nezavisnog instituta za ispitivanje
– Emulzija sa dugotrajnim dejstvom
– Otporan na zamrzavanje
– Lako biorazgradiv
192.0052 Tečnost za zaštitu 5l Zaštitna tečnost sprečava lepljenje i gomilanje pucni na mestima koja se zavaruju. Namenjen je prvenstveno za robotizovane sisteme zavarivanja. Veoma ekonomičan i ekološki biorazgradiv. Znatno smanjuje troškove dodatne obrade i ubrzava proces proizvodnje. Ne sadrži silikon.

Tečnost za hlađenje

Specijalno namenjena za primenu u zavarivanju sa veoma niskom provodnošću što smanjuje pojavu elektrohemijske korozije na svim metalnim delovima rashladnog sistema i time produžava radni vek rashladnog sistema opreme za zavarivanje i rezanje.

 BTC 15 192.0110 Tečnost za hlađenje BTC 5/1 Koristi se za hlađenje svih vodom hlađenih gorionika za zavarivanje i rezanje. Namenjena je za upotrebu na temperaturama do -12°C. Veoma niska provodnost od 4µS značajno redukuje elektrohemijsku koroziju svih metalnih delova u sistemu za hlađenje čime se produžava radni vek rashladnog sistema opreme za zavarivanje i rezanje.
 BTC 50 Tečnost za hlađenje  BTC-50 Koristi se za hlađenje svih vodom hlađenih gorionika za zavarivanje i rezanje. Namenjena je za upotrebu na temperaturama do -45°C. Veoma niska provodnost od 4µS značajno redukuje elektrohemijsku koroziju svih metalnih delova u sistemu za hlađenje čime se produžava radni vek rashladnog sistema opreme za zavarivanje i rezanje. Proizvod ne spada u grupu opasnih materija tako da nema posebnih uslova transporta i skladištenja.


ABICOR BINZEL: PRIBOR

ABICOR BINZEL: Katalozi 

 

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije