Gorionici za mašinsko rezanje

Harris mašinski gorionici mogu se montirati na bilo koji uređaj za gasno rezanje. Snažni i pouzdani, omogućavaju kvalitetno rezanje do 380 mm. Izrađuju se sa dve i tri cevi. Svi rade na malom pritisku gorivih gasova od 0.015 bara.

  • Gorionik za mašinsko rezanje Model 133

    Mašinski gorionik za gasno rezanje do 200mm. Čvrsta i pouzdana konstrukcija. Gorivi gasovi rade na malim pritiscima od 0.015 bara.

  • Gorionik za mašinsko rezanje Model 198

    Mašinski gorionik za gasno rezanje do 380mm. Čvrsta i pouzdana konstrukcija za kvalitetno rezanje na malim pritiscima gorivog gasa od 0.015 bara. Nezavisni ventili za kiseonik za predgrevanje i rezanje. Ventil za brzo otvaranje reznog kiseonika, trenutno omogućava maksimalni protok.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije