Obaranje ivice na cevima

 • MINI K

  OPSEG:
  20-42mm u/p (opciono 12,5mm)
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko, električno ili AKU

 • MINI K LEVER

  OPSEG:
  20-42mm u/p (opciono 12,5mm)
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko, električno ili AKU

 • MINI K OD

  OPSEG:
  10 – 60mm s/p
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko, električno ili AKU

 • MINI C40

  OPSEG:
  20-39mm u/p (opciono 12,5mm)
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko ili električno

 • MINI AUTO COMPACT

  OPSEG:
  20 – 42 mm u/p (opciono od 12,5 mm)
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko

 • TC40

  OPSEG:
  10-48,3mm s/p
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika.
  NAPAJANJE:
  Pneumatski ili električni

 • TC73

  OPSEG:
  10-73mm s/p
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika
  NAPAJANJE:
  Pneumatski ili električni

 • BOILER K

  OPSEG:
  28 – 76 mm u/p (opciono 20mm)
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko ili električno

 • BOILER 1-4 K

  OPSEG:
  23 – 108 mm u/p
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko ili električno

 • BOILER 1-4 AUTO

  OPSEG:
  28 – 108 mm u/p
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko ili električno

 • SUPERBOILER T4

  OPSEG:
  39 – 104 mm u/p
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika – za debelozidne cevi
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko ili električno

 • SUPERBOILER T5

  OPSEG:
  49 – 207 mm u/p
  MATERIJALI:
  Sve vrste čelika – za debelozidne cevi
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko ili električno

 • SUPERMAXI 4-16

  OPSEG:
  94,5 – 318,5 mm u/p (opciono 418 mm)
  MATERIJALI:
  Čelici i specijalne legure
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko, električno ili hidraulično

 • SUPERMAXI 7-24

  OPSEG:
  180 – 504 mm u/p (opciono 590 mm)
  MATERIJALI:
  Čelici i specijalne legure
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko, električno ili hidraulično

 • HYPERMAXI 20-40

  OPSEG:
  508 – 937 mm u/p (opciono 1016 mm)
  MATERIJALI:
  Čelici i specijalne legure
  NAPAJANJE:
  Pneumatsko ili hidraulično

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije