TIG aparati

TIG aparati su vrsta aparata za zavarivanje u inertnom gasu (TIG). Koriste se za zavarivanje metala koji ne sadrže ugljenik, kao što su čelik, aluminijum i bakar. TIG zavarivanje je proces koji se odlikuje visokom kvalitetom zavara, jer se zavareni metal ne zagađuje sagorivanjem.

TIG aparati se sastoje od sledećih elemenata:

Generator električne energije: Generator proizvodi električnu energiju koja se koristi za zavarivanje.
Pulsator: Pulsator kontroliše intenzitet električnog luka.
Štap za zavarivanje: Štap za zavarivanje je izvor metala koji se zavaruje.
Cevni pištolj: Cevni pištolj usmerava električni luk i dovodi štap za zavarivanje do mesta zavarivanja.

Vrste TIG aparata

Postoje dve glavne vrste TIG aparata:

DC TIG aparati: DC TIG aparati koriste direktnu struju za zavarivanje. DC TIG aparati su pogodni za zavarivanje svih vrsta metala.
AC TIG aparati: AC TIG aparati koriste naizmeničnu struju za zavarivanje. AC TIG aparati su pogodni za zavarivanje aluminijuma i bakra.

Prednosti TIG zavarivanja

Visok kvalitet zavara: TIG zavarivanje daje visokokvalitetne zavare koji su otporni na koroziju i habanje.
Dobre mehaničke osobine zavara: TIG zavari imaju dobre mehaničke osobine, kao što su čvrstoća i žilavost.
Pouzdanost: TIG aparati su pouzdani i mogu se koristiti za zavarivanje različitih vrsta metala.

Primena TIG aparata

TIG aparati se koriste za zavarivanje različitih vrsta metala, uključujući:

Čelik: TIG aparati se koriste za zavarivanje čelika u različitim aplikacijama, kao što su konstrukcija, proizvodnja i popravka.
Aluminijum: TIG aparati se koriste za zavarivanje aluminijuma u različitim aplikacijama, kao što su industrija automobila, avioindustrija i proizvodnja ambalaže.
Bakar: TIG aparati se koriste za zavarivanje bakra u različitim aplikacijama, kao što su vodovod, kanalizacija i proizvodnja električnih aparata.

Kako odabrati TIG aparat

Prilikom odabira TIG aparata treba uzeti u obzir sledeće faktore:

Vrstu metala koji se zavaruje: Za zavarivanje različitih vrsta metala koriste se različite vrste TIG aparata.
Jačinu struje: Jačina struje određuje debljinu metala koji se može zavariti.
Funkcije: Neki TIG aparati imaju dodatne funkcije, kao što su pulsno zavarivanje ili zavarivanje u zaštitnoj atmosferi.

 • ASPECT 300

  •TIG AC/DC, REL
  •400V, 3 faze, 50-60Hz
  •Izuzetne karakteristike zavarivanja
  •Jednostavan za rukovanje
  •Predviđen za profesionalni rad

 • Aspect 200

  •REL i HF/Lift TIG AC/DC, TIG DC Puls
  •115V/230V, 1 faza, 50-60Hz
  •Automatski izbor  napajanja 115V/230V, 1 f
  •30% više snage sa istim napajanjem
  •Podesiva AC frekvencija za koncentrisan luk

 • Invertec 275TP

  TIG, TIG Puls, REL, REL Puls
  •400V, 3 faze, 50-60Hz
  •Izuzetne karakteristike u TIG i REL postupku
  •Jednostavan za rukovanje
  •Predviđen za rad na generatoru

 • Invertec 175TP i Invertec 220TPX

  •REL i HF/Lift TIG, TIG Puls (-TPX)
  •230V, 1 faza, 50-60Hz
  •Napredna tehnologija
  •Jednostavan za rukovanje
  •Puls sa promenljivom frekvencijom

 • Invertec 300TPX / 400TPX

  •REL i HF/Lift TIG, TIG Puls
  •400V, 3 faze, 50-60Hz
  •Napredna tehnologija
  •Jednostavan za rukovanje
  •Savršeno podešavanje starta

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije