Elektroda za žljebljenje

Elektrode za žljebljenje napravljene od veštačkog grafita sa oblogom od čistog bakra i sa jezgrom od aluminijuma.

Description

Čista efikasnost …

TEAM BINZEL® elektrode za žljebljenje su napravljene od veštačkog grafita i imaju oblogu od čistog bakra. Elektrode za žljebljenje su dostupne u različitim oblicima i prečnicima kako bi zadovoljile različite potrebe različitih aplikacija.

Za manju emisiju …

Novi tip ugljenične elektrode za žljebljenje sa specijalnim aluminijumskim jezgrom koje smanjuje emisiju opasnih supstanci kao što su ugljen-monoksid, hrom, nikl, bakar i gvožđe.

Alektrode ABIARC Al takođe smanjuju dimljenje i podizanje prašine do 70%

Specijalne karakteristike:

  • Obloga od čistog bakra – dobra elektro provodljivost
  • Velika gustina (napravljene od veštačkog grafita) – velika stopa uklanjanja metala
  • Manja potrošnja elektrode – smanjena finansijska potrošnja
  • Konstantan kvalitet– za bezbedan rad
  • Velika stopa uklanjanja metala – efektivan rad

Tehničke karakteristike

ABIARC (DC) Naoštrene
ABIARC (AC) Naoštrene
ABIARC (DC) Ravne
ABIARC (DC) Spojene
ABIARC Al (AC) Naoštrene sa Al jezgrom
Tip Amperi Komada Tip Amperi Komada Tip Amperi Komada Tip Amperi Komada Tip Amperi Komada
4 x 305 mm 250 A 50 4 x 305 mm 250 A 50 10 x 5 x 305 mm  400  A 50 9,5 x 430 mm 600 A 50 6,5 x 305 mm 400 A 50
5 x 305 mm 300 A 50 5 x 305 mm 300 A 50 15 x 5 x 305 mm  550 50 13 x 430 mm 1400 A 50 8 x 305 mm 500 A 50
6,5 x 305 mm 400 A 50 6,5 x 305 mm 350 A 50 16 x 430 mm 1800 A 50 9,5 x 305 mm 600 A 50
8 x 305 mm 500 A 50 13 x 355 mm 450 50 19 x 430 mm 2000 A 50 13 x 355 mm 900 A 50
9,5 x 305 mm 600 A 50    
13 x 355 mm 900 A 50    

 

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije