Elektroda za žljebljenje

  • Elektroda za žljebljenje

    Elektrode za žljebljenje napravljene od veštačkog grafita sa oblogom od čistog bakra i sa jezgrom od aluminijuma.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije