Volfram elektrode

Sve volframove elektrode su proizvedene u skladu sa EN ISO 6848. Svaki paket ima LOT broj. Dostupna izjava o usaglašenosti i bezbednosni list.

TIG elektrode E3® (razvio ABICOR BINZEL®) predstavljaju najbolje elektrode za TIG zavarivanje – bez radioaktivnih supstanci.

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije