ABICOR BINZEL

Ljubičasta volfram elektroda E3®

TIG elektrode E3® (razvio ABICOR BINZEL®) predstavljaju najbolje elektrode za TIG zavarivanje – bez radioaktivnih supstanci.

Description

Ljubičasta volfram elektroda E3®

Pravi izbor za vašu životnu sredinu!

TIG elektrode E3® (razvio ABICOR BINZEL®) predstavljaju najbolje elektrode za TIG zavarivanje – bez radioaktivnih supstanci. Univerzalne su i pogodne za DC i AC zavarivanje nelegiranih i visoko legiranih čelika, aluminijuma, titana, nikla, bakra i legura magnezijuma.

Prednosti na prvi pogled:

  • Zavarivač više nije izložen zračenju.
  • Smanjen uticaj na životnu sredinu. Ostaci pri zavarivanju i brusna prašina se više ne tretiraju kao opasni.
  • Ne postoje specijalne zaštitne mere za skladištenje i transport.

Sve volframove elektrode su proizvedene u skladu sa EN ISO 6848. Svaki paket ima LOT broj. Dostupna izjava o usaglašenosti i bezbednosni list.

Prednosti E3® su očigledne:

  • Vrh elektrode ostaje „hladniji“ nego kod torijumskih tipova
  • Vrhunske samoponovljive karakteristike paljenja
  • Povećana stabilnost luka
  • Smanjeno sagorevanje
  • Podnosi veće struje zavarivanja
  • Niži stepen degradacije vrha elektrode
  • Povećana fleksibilnost primene

Pri istoj gustini struje E3® elektrode rade na otprilike 900°C nižoj temperaturi nego WTh elektrode i stoga imaju veći kapacitet.

Elektrode od retkih materijala (mešanih oksida). U poređenju sa torijumskim elektrodama, ova elektroda je manje štetna po okolinu, nije radioktivna. Elektrode nude odlične karakteristike paljenja i konzistentne karakteristike zavarivanja. Zbog dobrih karakteristika paljenja, pogodne su i za automatsko zavarivanje. Zahvaljujući niskoj temperaturi elektrode moguće je propustiti veću struju kroz njh i imaju duži vek trajanja od torijumskih elektroda.

Zona uticaja toplote na vrhu elektrode se smanjuje kod E3® elektroda. Shodno tome, spaljivanje vrha E3® elektrode je smanjeno i povećan je životni vek.
E3® WTh 20
Izgled E3® elektrode posle 150 paljenja pokazuje manje erozije od WTh 20. E3® elektrode obezbeđuju poboljšano paljenje čak i posle dužeg perioda korišćenja.

**Elektrode oštriti aksijalno pod uglom od 60⁰

E3® WTh 20 

Dužina elektrode: 175 mm

Prečnik elektrode Ø E3®

(Šifra za poručivanje)

1.0 mm 700.0304.10
1.6 mm 700.0306.10
2.0 mm 700.0307.10
2.4 mm 700.0308.10
3.2 mm 700.0310.10
4.0 mm 700.0311.10

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije