MIG/MAG aparati

MIG/MAG aparati su vrsta aparata za zavarivanje metala u zaštitnoj atmosferi gasa (MIG/MAG). Koriste se za zavarivanje čelika, aluminijuma, bakra i drugih metala. Odlikuje se visokom produktivnošću, jer se zavareni metal ne zagađuje sagorivanjem.

MIG/MAG aparati se sastoje od sledećih elemenata:

Generator električne energije: Generator proizvodi električnu energiju koja se koristi za zavarivanje.
Pulsator: Pulsator kontroliše intenzitet električnog luka.
Špula sa žicom: Špula sa žicom je izvor metala koji se zavaruje.
Plinska bočica: Plinska bočica sadrži zaštitni gas koji se koristi za zaštitu zavarenog metala od oksidacije.
Pištolj za zavarivanje: Pištolj za zavarivanje usmerava električni luk i dovodi žicu do mesta zavarivanja.

Vrste MIG/MAG aparata

Postoje dve glavne vrste MIG/MAG aparata:

– MIG aparati koriste inertni gas, kao što je argon ili helijum, za zaštitu zavarenog metala.
– MAG aparati koriste aktivni gas, kao što je ugljen-dioksid ili argon-ugljen-dioksid, za zaštitu zavarenog metala.

Prednosti MIG/MAG zavarivanja

– Visoka produktivnost: MIG/MAG zavarivanje je produktivniji proces od TIG zavarivanja.
– Dobre mehaničke osobine zavara: MIG/MAG zavari imaju dobre mehaničke osobine, kao što su čvrstoća i žilavost.
– Pouzdanost: MIG/MAG aparati su pouzdani i mogu se koristiti za zavarivanje različitih vrsta metala.

Primena MIG/MAG aparata

MIG/MAG aparati se koriste za zavarivanje različitih vrsta metala, uključujući:

Čelik: MIG/MAG aparati se koriste za zavarivanje čelika u različitim aplikacijama, kao što su konstrukcija, proizvodnja i popravka.
Aluminijum: MIG/MAG aparati se koriste za zavarivanje aluminijuma u različitim aplikacijama, kao što su industrija automobila, avioindustrija i proizvodnja ambalaže.
Bakar: MIG/MAG aparati se koriste za zavarivanje bakra u različitim aplikacijama, kao što su vodovod, kanalizacija i proizvodnja električnih aparata.

 • Speedtec 215C

  •MIG/MAG, REL procesi zavarivanja
  •115/230V, 1 faza, 50-60Hz
  •Odlične karakteristike i stabilan luk
  •Zavarivanje čelika i prohroma
  •Za rad žicama 0.6-1.1 mm

 • LINCOLN Flextec 350X, 500X, 650X

  •MIG/MAG, REL, TIG, Potopljen luk, Innershield, punjena žica, žljebljenje
  •380/460/575V, 3 (1) faze, 50-60Hz
  •Struja zavarivanja 5-425A / 5-500A / 10-815A
  •Profesionalni aparat
  •Pouzdan za rad na terenu

 • LINCOLN Powertec i250C / i320C / i380C / i450C

  •MIG/MAG i REL
  •400V, 3 faze, 50-60Hz
  •Struja zavarivanja 10-450A
  •Zavarivanje čelika, prohroma i Al, MIG lemljenje
  •Aparati jačine 250/320/380/400A

 • LINCOLN Powertec i350S / i420S / i500S

  •MIG/MAG, REL, punjena žica, žljebljenje
  •400V, 3 faze, 50-60Hz
  •Struja zavarivanja 20-500A
  •Zavarivanje čelika, prohroma i Al, MIG lemljenje
  •Aparati jačine 350/420/500A

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije