Pulsni / STT aparati za zavarivanje

U svetu zavarivanja, pulsni aparati i STT tehnologija igraju ključnu ulogu u postizanju vrhunskih rezultata.

Šta su Pulsni Aparati za Zavarivanje?

Aparati sa pulsnom strujom zavarivanja su napredni uređaji koji omogućavaju kvalitetno zavarivanje uz kontolu unosa energije u materijal i smanjen rizik od deformacije osnovnog materijala. Jednostavno podešavanje parametara i bolji estetski izgled zavarenih spojeva u odnosu na klasičan postupak.

Prednosti Korišćenja Pulsnih Aparata

1. Preciznost i Kontrola
Pulsni aparati omogućavaju zavarivačima da lako podešavaju parametre zavarivanja, uključujući brzinu dodavanja materijala i frekvenciju pulsiranja. To rezultira kvalitetnim spojevima i većom kontrolom nad zavarivačkim procesom.

2. Smanjenje Deformacija
Zahvaljujući mogućnosti kontrolisanja unosa toplote, pulsni aparati minimizuju deformacije materijala tokom procesa zavarivanja. Ovo je posebno važno prilikom rada sa tankim materijalima ili kod zavarivanja delova koji zahtevaju visok stepen preciznosti.

3. Bolja Penetracija
Pulsna tehnologija omogućava bolju penetraciju zavara, čime se poboljšava čvrstoća spojeva. Ovo je od suštinskog značaja u industrijskim sektorima gde se zahteva visok nivo sigurnosti i izdržljivosti zavarenih spojeva.

STT Tehnologija – Savremeni Standard

Short Circuit Transfer (STT) tehnologija predstavlja vrhunac inovacija u domenu zavarivanja. Ova tehnologija omogućava ravnomerno prenošenje struje tokom celog zavarivačkog ciklusa, minimizirajući pritom prskanje i smanjujući potrebu za naknadnom obradom zavarenih spojeva.

Prednosti STT Tehnologije

1. Nizak Nivo Prskanja
STT tehnologija smanjuje emisiju prskanja tokom zavarivanja, čime se povećava efikasnost procesa i smanjuje potreba za dodatnim čišćenjem zavarenih spojeva.

2. Visoka Preciznost
Precizna kontrola nad strujom omogućava zavarivačima da postignu visok nivo preciznosti čak i pri radu sa različitim vrstama materijala i debljinama.

3. Ekonomičnost
STT tehnologija smanjuje rasipanje dodatnog materijala za zavarivanje, čime se smanjuju troškovi i povećava efikasnost rada.

Primena pulsnih aparata / STT za zavarivanje

Pulsni aparati / STT za zavarivanje se koriste u širokom spektru primena, uključujući:

Zavarivanje čelika: Pulsni aparati / STT za zavarivanje se često koriste za zavarivanje čelika, jer omogućavaju zavarivačima da dobiju kvalitetnije zavare sa manjim deformcijamam osovnog materijala. STT postupak je idealan za korene zavare jer omogućava savršen koren i sa većim zazorom. Najčešće se koristi za zavrivanje cevovoda jer je neuporedivo produktivniji od rada sa celuloznom elektrodom.

Zavarivanje aluminijuma: Pulsni aparati / STT za zavarivanje se takođe mogu koristiti za zavarivanje aluminijuma, jer omogućavaju zavarivačima da kontrolišu konfiguraciju zavara i penetraciju. Mogu koristiti za zavarivanje i drugih materijala, kao što su bakar, nikl, titanijum i legure.

Kako odabrati pulsni aparat / STT za zavarivanje?

Prilikom odabira pulsnog aparata / STT za zavarivanje, potrebno je uzeti u obzir sledeće faktore:

Tip materijala koji se zavaruje: Pulsni aparati / STT za zavarivanje se razlikuju u zavisnosti od konstrukcije, jačine struje zavarivanja i programima koje poseduju . U zavisnosti od potrebe treba odabrati adekvatan aparat koji najviše odgovara zahtevima korisnika.

Jačina struje: Jačina struje je važna karakteristika svakog aparata za zavarivanje. Važno je odabrati aparat sa dovoljnom snagom da bi  osnovni materijal bio kvalitetno zavaren.

Dodatne funkcije: Pulsni aparati / STT za zavarivanje imaju dodatne funkcije/programe, tako da pre kupovine treba kontaktirati ovašćenog distributera kako bi dobili preporuku koji aparat izabrati. Ove funkcije mogu biti korisne u zavisnosti od zahteva u procesu zavarivanja.

 • LINCOLN SPEEDTEC 320CP

  •MIG manual, MIG synergic, zavarivanje punjenom žicom, REL
  •400V, 3 faze, 50-60Hz

  • Jednostavan kontrolni panel
  • Technological Advance
  • Spreman za najteže radne uslove
  • Synergic mod
  • Modularni koncept
 • LINCOLN Speedtec 400SP / Speedtec 500SP

  •MIG/MAG, MIG Puls, REL, Lift TIG, žljebljenje
  •400V, 3  faze, 50-60Hz
  •Struja zavarivanja 20-400/500A
  •Profesionalni industrijski aparat
  •Najnovija tehnologija

 • Power Wave® 300C Advanced CE

  •Uređaj za napredne procese zavarivanje
  •Idealan za korene zavare na cevovodu (STT)
  •Velika produktivnost i kvalitet, najbolje performanse

 • LINCOLN Power Wave S350 / S500 / S700 CE

  •Pulsni MIG/MAG, Puls-on-Puls,REL,Lift TIG,…
  •400V, 3 faze, 50-60Hz
  •Profesionalni multiprocesni aparati
  •Modularni sistem velikih mogućnosti, STT
  •Izuzetan kvalitet, 3 godine garancija

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije