CNC testera za metal

 • BMBS 230 x 280 CNC-G

  Automatska trakasta testera sa CNC kontrolom za sečenje metala pod uglom od 0º do +60º

 • BMBS 300 x 320 CNC-G

  Trakasta testera za sečenje metala pod uglom do +60º
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere, stega i primicač)
  Mogućnost zadavanja do 9 programa sečenja

 • BMBS 360 x 500 CNC-G

  Trakasta testera za sečenje metala pod uglom od 0º do +60º
  Automatska testera sa CNC kontrolom

 • HMBS 340 CNC-DG-X

  Trakasta testera za sečenje metala pod uglom do +60º
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere, stega i primicač)
  Mogućnost zadavanja do 9 programa sečenja

 • HMBS 440 x 600 NC-DG X BC 2000

  Trakasta testera za sečenje metala pod uglom od -60º do +60º
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere i stega)

 • HMBS 500 x 750 NC-DG X BC 2000

  Trakasta testera za sečenje metala pod uglom od -60º do +60º
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere i stega)

 • HMBS 300 x 300 CNC-X

  Potpuno automatizovane horizontalne testere sa ARP sistemom
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere, stega i primicač)
  SIEMENS kontrolni panel i sva elektronika
  Mogućnost zadavanja do 999 programa sečenja

 • HMBS 400 CNC

  Potpuno automatizovane horizontalne testere
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere, stega i primicač)
  SIEMENS kontrolni panel i sva elektronika

 • HMBS 400 x 400 CNC-X

  Potpuno automatske trakaste testere sa ARP sistemom
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere, stega i primicač)
  SIEMENS kontrolni panel i sva elektronika
  Mogućnost zadavanja do 999 programa sečenja

 • HMBS 4000 CNC-X

  Potpuno automatske trakaste testere sa ARP sistemom
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere, stega i primicač)
  SIEMENS kontrolni panel i sva elektronika
  Mogućnost zadavanja do 999 programa sečenja

 • HMBS 510 x 510 CNC-X

  Potpuno automatske trakaste testere sa ARP sistemom
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere, stega i primicač)
  SIEMENS kontrolni panel i sva elektronika
  Mogućnost zadavanja do 999 programa sečenja

 • HMBS 5000 CNC-X

  Potpuno automatske trakaste testere sa ARP sistemom
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere, stega i primicač)
  SIEMENS kontrolni panel i sva elektronika
  Mogućnost zadavanja do 999 programa sečenja

 • HMBS 600 HA X

  Poluautomatska trakasta testera sa
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere i stega)

 • HMBS 700 x 750 CNC-X

  Potpuno automatske trakaste testere sa ARP sistemom
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere, stega i primicač)
  SIEMENS kontrolni panel i sva elektronika
  Mogućnost zadavanja do 999 programa sečenja

 • HMBS 850 x 1000 CNC-X

  Potpuno automatske trakaste testere sa ARP sistemom
  Kompletno upravljanje pomoću hidraulične jedinice (ram testere, stega i primicač)
  SIEMENS kontrolni panel i sva elektronika
  Mogućnost zadavanja do 999 programa sečenja (CNC-X)

pozovite nas

+ 381 (0)15 716 0000

Suvoborska bb, 15000 Šabac, Srbija

Servisna podrška, besplatna isporuka, kreditne linije